<< Wstecz     Dalej >>

Libri Descripti

Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Teksty zamieszczone w tej książce są dobrym przykładem na to, jak współpraca bibliografów polskich i ukraińskich przyczynia się do lepszego rozpoznania i udostępnienia szerszemu ogółowi m.in. starodruków polskich i publikacji z I. połowy XIX wieku. Korzystanie z doświadczeń Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej Estreicherów w Uniwersytecie Jagiellońskim, zapoczątkowane krakowskimi konferencjami Libri Separati (2007) i Libri Recogniti (2010) – tutaj, w kolejnej bliźniaczej konferencji, tym razem charkowskiej – Libri Descripti (2013), znajduje swoją kontynuację.

*

Уміщені в цій книзі статті є добрим прикладом того, як співпраця

польських та українських бібліографів дає поштовх до кращого

пізнання та удоступнення широкому загалові стародруків і видань першої половини XIX ст. Використання досвіду Дослідницького Центру Польської Бібліографії Естрайхерів Ягеллонського університету, розпочате краківськими конференціями Libri Separati (2007) і Libri Recogniti (2010)

– тут, у черговій спорідненій конференції, на цей раз харківській – Libri Descripti (2013), отримує своє продовження.

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (II)  I
BT (II)  II
BT (II)  III
BT (II)  IV
BT (II)  V
BT (II)  VI
BT (II)  VII
BT (II)  VIII
BT (II)  IX
BT (II)  X
BT (II)  XI
BT (II)  XII
BT (II)  XIII
BT (II)  XIV
BT (II)  XV
BT (II)  XVI
BT (II)  XVII
BT (II)  XVIII
BT (II)  XIX
BT (II)  XX
BT (II)  XXI
BT (II)  XXII
BT (II)  XXIII
BT (II)  XXIV
BT (II)  XXV
BT (II)  XXVI
BT (II)  XXVII
BT (II)  XXVIII
BT (II)  XXIX
BT (II)  XXX
BT (II)  XXXI
BT (II)  XXXII
BT (II)  XXXIII
BT (II)  XXXIV
BT (II)  XXXV
BT (II)  XXXVI
BT (II)  XXXVII
BT (II)  XXXVIII
BT (II)  XXXIX
BT (II)  XL
BT (II)  XLI
BT (II)  XLII
BT (II)  XLIII
BT (II)  XLIV
BT (II)  XLV
BT (II)  XLVI
BT (II)  XLVII
BT (II)  XLVIII
BT (II)  XLIX
BT (II)  L
BT (II)  LI
BT (II)  LII
BT (II)  LIII
BT (II)  LIV
BT (II)  LV
BT (II)  LVI
BT (II)  LVII
BT (II)  LVIII
BT (II)  LIX
BT (II)  LX
BT (II)  LXI
BT (II)  LXII
BT (II)  LXIII
BT (II)  LXIV
BT (II)  LXV
BT (II)  LXVI
BT (II)  LXVII
BT (II)  LXVIII
BT (II)  LXIX
BT (II)  LXX
BT (II)  LXXI
BT (II)  LXXII
BT (II)  LXXIII
BT (II)  LXXIV
BT (II)  LXXVI
BT (II)  LXXV
BT (II)  LXXVII
BT (II)  LXXVIII
BT (II)  LXXIX
BT (II)  LXXX
BT (II)  LXXXI
BT (II)  LXXXII
BT (II)  LXXXIII
BT (II)  LXXXIV
BT (II)  LXXXV
BT (II)  LXXXVI
BT (II)  LXXXVII
BT (II)  LXXXVIII
BT (II)  LXXXIX
BT (II)  XC
BT (II)  XCII
BT (II)  XCIII
BT (II)  XCIV
BT (II)  XCV
BT (II)  XCVI
BT (II)  XCVII
BT (II)  XCVIII
BT (II)  XCIX
BT (II)  C
BT (II)  CI
BT (II)  CII
BT (II)  CIII
BT (II)  CIV
BT (II)  CV
BT (II)  CVI
BT (II)  CVIII
BT (II)  CIX
BT (II)  CX
BT (II)  CXI
BT (II)  CXII
BT (II)  CXIII
BT (II)  CXIV
BT (II)  CXV
BT (II)  CXVI
BT (II)  CXVII
BT (II)  CXVIII
BT (II)  CXIX
BT (II)  CXX
BT (II)  CXXI
BT (II)  CXXII
BT (II)  CXXIII
BT (II)  CXXIV
BT (II)  CXXV
BT (II)  CXXVI
BT (II)  CXXVII
BT (II)  CXXVIII
BT (II)  CXXIX
BT (II)  CXXX
BT (II)  CXXXI
BT (II)  CXXXII
BT (II)  CXXXIII
BT (II)  CXXXV
BT (II)  CXXXVI
BT (II)  CXXXVII
BT (II)  CXXXVIII
BT (II)  CXXXIX
BT (II)  CXL
BT (II)  CXLI
BT (II)  CXLII
BT (II)  CXLIII
BT (II)  CLXIV
BT (II)  CXLV
BT (II)  CXLVI
BT (II)  CXVII
BT (II)  CXVIII
BT (II)  CXLIX
BT (II)  CL
BT (II)  CLI
BT (II)  CLII
BT (II)  CLIII
BT (II)  CLIV
BT (II)  CLV
BT (II)  CLVI
BT (II)  CLVII
BT (II)  CLVIII
BT (II)  CLIX
BT (II)  CLX
BT (II)  CLXI
BT (II)  CLXII
BT (II)  CLXIII
BT (II)  CLXIV
BT (II)  CLXVI

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL