<< Wstecz     Dalej >>

W. Gruchała, Architekt prozy

Retoryczna analiza stylu wybranych powieści Wacława Berenta

Książka skrupulatne opisuje zasady, jakie rządzą pisarskim idiolektem Wacława Berenta. Zasadniczo skupiają się one wokół wielokrotnie już dyskutowanej relacji między lirycznością i dramaturgicznością jego prozy, a także wokół – może słabiej zaakcentowanej – kwestii stylizacji (a nawet pastiszowości). Są to ważne obszary naukowej refleksji, na których jeszcze nie jeden raz przyjdzie badaczom odbyć większe i mniejsze potyczki. Atutem tego studium jest pomysł badawczy: świetne dopełnienie, by tak rzec, „miejsca koronnego” w berentologii. Chodzi mianowicie o elocutio, tj. zasadę językowej organizacji stylu indywidualnego, idiolektu pisarskiego. Opracowanie to może stać się dobrym punktem wyjścia do kolejnych prac o Wacławie Berencie, tym razem traktujących o jego artystycznej wyobraźni. Niezłą perspektywą dla takich badań może być – już po rozpoznaniu retorycznych zastosowań pisarza – interpretacja jego prozy stylami krytyki tematycznej (z recenzji wydawniczej).

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (II)  I
BT (II)  II
BT (II)  III
BT (II)  IV
BT (II)  V
BT (II)  VI
BT (II)  VII
BT (II)  VIII
BT (II)  IX
BT (II)  X
BT (II)  XI
BT (II)  XII
BT (II)  XIII
BT (II)  XIV
BT (II)  XV
BT (II)  XVI
BT (II)  XVII
BT (II)  XVIII
BT (II)  XIX
BT (II)  XX
BT (II)  XXI
BT (II)  XXII
BT (II)  XXIII
BT (II)  XXIV
BT (II)  XXV
BT (II)  XXVI
BT (II)  XXVII
BT (II)  XXVIII
BT (II)  XXIX
BT (II)  XXX
BT (II)  XXXI
BT (II)  XXXII
BT (II)  XXXIII
BT (II)  XXXIV
BT (II)  XXXV
BT (II)  XXXVI
BT (II)  XXXVII
BT (II)  XXXVIII
BT (II)  XXXIX
BT (II)  XL
BT (II)  XLI
BT (II)  XLII
BT (II)  XLIII
BT (II)  XLIV
BT (II)  XLV
BT (II)  XLVI
BT (II)  XLVII
BT (II)  XLVIII
BT (II)  XLIX
BT (II)  L
BT (II)  LI
BT (II)  LII
BT (II)  LIII
BT (II)  LIV
BT (II)  LV
BT (II)  LVI
BT (II)  LVII
BT (II)  LVIII
BT (II)  LIX
BT (II)  LX
BT (II)  LXI
BT (II)  LXII
BT (II)  LXIII
BT (II)  LXIV
BT (II)  LXV
BT (II)  LXVI
BT (II)  LXVII
BT (II)  LXVIII
BT (II)  LXIX
BT (II)  LXX
BT (II)  LXXI
BT (II)  LXXII
BT (II)  LXXIII
BT (II)  LXXIV
BT (II)  LXXVI
BT (II)  LXXV
BT (II)  LXXVII
BT (II)  LXXVIII
BT (II)  LXXIX
BT (II)  LXXX
BT (II)  LXXXI
BT (II)  LXXXII
BT (II)  LXXXIII
BT (II)  LXXXIV
BT (II)  LXXXV
BT (II)  LXXXVI
BT (II)  LXXXVII
BT (II)  LXXXVIII
BT (II)  LXXXIX
BT (II)  XC
BT (II)  XCII
BT (II)  XCIII
BT (II)  XCIV
BT (II)  XCV
BT (II)  XCVI
BT (II)  XCVII
BT (II)  XCVIII
BT (II)  XCIX
BT (II)  C
BT (II)  CI
BT (II)  CII
BT (II)  CIII
BT (II)  CIV
BT (II)  CV
BT (II)  CVI
BT (II)  CVIII
BT (II)  CIX
BT (II)  CX
BT (II)  CXI
BT (II)  CXII
BT (II)  CXIII
BT (II)  CXIV
BT (II)  CXV
BT (II)  CXVI
BT (II)  CXVII
BT (II)  CXVIII
BT (II)  CXIX
BT (II)  CXX
BT (II)  CXXI
BT (II)  CXXII
BT (II)  CXXIII
BT (II)  CXXIV
BT (II)  CXXV
BT (II)  CXXVI
BT (II)  CXXVII
BT (II)  CXXVIII
BT (II)  CXXIX
BT (II)  CXXX
BT (II)  CXXXI
BT (II)  CXXXII
BT (II)  CXXXIII
BT (II)  CXXXV
BT (II)  CXXXVI
BT (II)  CXXXVII
BT (II)  CXXXVIII
BT (II)  CXXXIX
BT (II)  CXL
BT (II)  CXLI
BT (II)  CXLII
BT (II)  CXLIII
BT (II)  CLXIV
BT (II)  CXLV
BT (II)  CXLVI
BT (II)  CXVII
BT (II)  CXVIII
BT (II)  CXLIX
BT (II)  CL
BT (II)  CLI
BT (II)  CLII
BT (II)  CLIII
BT (II)  CLIV
BT (II)  CLV
BT (II)  CLVI
BT (II)  CLVII
BT (II)  CLVIII
BT (II)  CLIX
BT (II)  CLX
BT (II)  CLXI
BT (II)  CLXII
BT (II)  CLXIII
BT (II)  CLXIV

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL